Bliv robust overfor stress – Lær stresshåndtering


Vil du lære at håndtere arbejdsmæssige udfordringer med ro og handlekraft?
Ønsker du at udvikle din egen metode til at forebygge negativ stress?
Kender du til mennesker, der klarer et permanent og enormt arbejdspres uden at blive stressede? – Hvad er deres hemmelighed?

Forventninger om øjeblikkelig eksekvering, forandringsvillighed, og et arbejdsliv, som i højere grad smelter sammen med privatlivet, stiller krav til din modstandsdygtighed og fordrer nyttige strategier til at håndtere indre og ydre pres.

Vejen til en mindre stressfyldt dag er at udvikle en personlig strategi til de perioder, hvor du vil opleve travlhed.
En effektiv metode til stressforebyggelse er at fokusere på dine mentale og fysiske ressourcer.
Når du træner din robusthed har det stormindflydelse på din personlige performance.

Hvad får jeg ud af stresskurset?

På kurset fokuserer vi på, hvordan negativ stress kan forebygges og elimineres, selvom du har et job med massivt arbejdspres og daglige beslutninger, der skal tages.

Vi sætter fokus på din modstandskraft, så du får vendt det indre og ydre pres til en ressource og undersøger de nyttige strategier, du kan trække på i perioder med stort arbejdsmæssigt pres.

Robusthed kan aktivt formes og trænes, så det passer til de udfordringer du står i nu og fremadrettet. På baggrund af det du gør og siger, udvikler du en bevidst strategi til, hvordan du håndterer arbejdsmæssige udfordringer med ro, overblik og handlekraft.

Med udgangspunkt i konkrete cases fra dit arbejdsliv ser vi på, hvordan du med enkle, men effektive midler kan reducere eller helt fjerne årsagerne til din oplevelse af at have en stresset arbejdsdag.

Næste ledige afholdelser:

København

30/10/2017 til 31/10/2017

2 dage | 4.999 DKK

Tilmeld mig

Se alle datoer og kursussteder

Få Ledige pladserHvordan er stresskurset tilrettelagt?

Det intensive kursus er på en dag og veksler mellem korte indlæg, øvelser, autentiske cases og træning.
Vi giver dig den nyeste forskningsbaserede viden omkring stress og præsenterer dig for strategier, der kan medvirke til at reducere stressniveauet.

Kurset fokuserer på forebyggelse af stress, og vi koncentrerer os derfor om nyttige og effektfulde strategier til stresshåndtering.
Der er gennem hele dagen god mulighed for sparring og feedback, der skaber læring.

Kursets indhold stiller skarpt på

 • Nyttige copingstrategier til at håndtere indre og ydre pres.
 • Hvordan du træner din robusthed overfor stress.
 • Hvad der skal til for at være modstandsdygtig overfor stress.
 • Fænomenet stress.
 • Identifikation af positivt og negativt stress.
 • Gevinsten ved stress, både den positive og negative.
 • Hvad gør dig særlig disponeret for stress.
 • Cases fra det virkelige liv, hvor proaktive løsninger er blevet en del af hverdagen.

Stress i tal

 • Omkring 35.000 mennesker er sygemeldt pga. stress – hver dag.
 • 10-12 % svarende til 430.000 har stort set symptomer på stress dagligt.
 • 000-300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • Omkring ½ mio. føler sig udbrændte på jobbet.
 • 1400 danskere dør hvert år af stress.

Selvom vi gennem snart mange år med forskellige indsatser har forsøgt at dæmme op for en stigende tendens, er det ikke lykkedes, og på 20 år er antallet af stressede steget med 20 %. Der er med andre ord mange gode grunde til at tage hånd om stress på en ny måde.

Hvad hander dette anderledes stresskursus om?

Kurset her handler om, at du skal lære dig selv at fungere i en stresset hverdag uden at blive ramt af stress.Det gør du ved at træne din robusthed og implementere nyttige copingstrategier, så du kan håndtere det indre og ydre pres på en hensigtsmæssig måde.

StressAlliancen

I 2016 har et nyt initiativ set dagens lys – StressAlliancen. Som en samlet alliance med bl.a. HK, PenSam, Psykiatrifonden Hjerteforeningen og FOA, er det alliancens ambition at bekæmpe stress. Dette skal bl.a. gøres ved at fjerne stress og styrke livs- og arbejdsglæden i Danmark.
En af metoderne er at identificere årsagerne og forebygge problemerne med stress, når de opstår. Ud fra devisen om, at stress opleves individuelt, men løses kollektivt, er alliancen gået sammen for at skabe en fælles indsats og arbejde på en national model for forebyggelse af stress. StressAlliancen vil flytte fokus til evidensbaserede stressløsninger, så det bliver klart for behandlere og rådgivere, hvad der virker mod stress.

Da stress løses kollektivt og i en samfundsmæssig kontekst, er det vigtigt at arbejde for at finde, forstærke og formidle konkrete løsninger til individer, grupper, ledere og organisationer på arbejdspladser og uddannelser i hele Danmark – og dermed også styrke de arbejdsgivere og ledere, der vil løse problemet og hjælpe stressramte med konkrete værktøjer.

IGLO(S)

Løsninger og værktøjer til at løse udfordringerne omkring stress, skal findes i IGLO(S)-modellen.

IGLOS står for:

Individet – Den enkelte medarbejder.

Gruppen – Teamet/afdelingen.

Ledelsen – Mellemledelsen.

Organisationen – Det øverste ledelsesniveau.

Samfundet.

IGLO handler om, at det er et fælles ansvar for hele arbejdspladsen at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø udvikles og forbedres. Når vi i StressAlliancen har tilføjet et S til modellen, sker det fordi, det er er et fælles nationalt anliggende at tage hånd om stress-epidemien og komme med konkrete løsninger.

Hvad er stress?

Stress er nødvendigt for, at vi mennesker kan overleve. Når der er fare på færde, er vi udstyret med overlevelsesmekanismer, så vi bliver i stand til at kæmpe, ”fryse” eller flygte. Disse mekanismer kommer til udtryk både fysisk og psykisk, og gør os i stand til at præstere noget ekstra i pressede situationer.

Hvorfor bliver du stresset?

Stress-årsager er de faktorer, der udløser stress.
Dårligt arbejdsmiljø kan give anledning til stress. Det er tilfældet, hvis du fx oplever et stort arbejdspres, mange organisatoriske eller strategiske ændringer eller hvis det, du laver, ikke stemmer overens med din personlighed og dine værdier.

Børn, konflikter og rudekuverter kan ligeledes give anledning til stress på hjemmefronten og vores egne tanker kan også stresse. Det gælder fx tanker om konsekvenser, bekymringer, utilfredsstillende livsvilkår mm.

Stress smitter, så en stresset chef kan stresse en hel afdeling, og en stresset mor kan stresse hele familien.

Helt overordnet kan man sige, at stress opstår, når det, vi oplever, gør eller tænker, er i konflikt med vores mål, muligheder, evner, værdier og personlighed.

Hvad er stresssymptomer?

Stress-symptomer er vores fysiske og psykiske reaktion på stress. Vi får alle forskellige grader af symptomer, når vi er stressede. Nogle får fysiske symptomer som ondt i maven eller bliver anspændte og får hovedpine. Andre får mere psykiske symptomer og bliver triste. Atter andre oplever mere adfærdsmæssige symptomer som fx søvnløshed. Pointen er, at vi hver især har vores egne stresssymptomer, som er signaler fra kroppen på, at der er noget galt, og at vi bør gøre noget.

Hyppige stresssymptomer?

Fysiske symptomer: Indre uro, hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, nedsat potens, vægttab, hyppige infektioner og forværring af kronisk sygdom.

Psykiske symptomer: Ulyst, træthed, irritabilitet, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, angst, nedsat humoristisk sans og depression.

Adfærdsmæssige symptomer: Søvnløshed, uengagerethed, hyperventilation, aggressivitet, nedsat præstationsevne, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser og øget sygefravær.

Hvordan forebygger man stress?

Stressforebyggelse handler om at se på de omstændigheder, der giver anledning til stress og fjerne eller undgå nogle af disse. Nogle af årsagerne til stress kan vi ikke undgå, og vi må i stedet lære at tackle dem – enten ved at ændre på situationen eller ændre den måde,  man opfatter situationen. Robusthed handler om vores evne til at håndtere ydre og indre pres.

Hvad er robusthed ift. stress?

I en verden i forandring er robusthed vores modstandsdygtighed, vores evne til at håndtere ydre og indre pres. Robusthed gør, at vi ikke falder helt sammen, når vi møder udfordringer men i stedet håndterer problemer og modstand med ro, overblik og handlekraft.

Nyttige strategier til håndtering af stress

Alle kan blive ramt af stress, når det indre eller ydre pres bliver for stort i for lang tid. Det interessante er, hvad vi kan lære af dem, der er i stand til at håndtere indre og ydre pres. Vi kan lære deres strategier til succesfuld håndtering af stress.

Der er en strategi til at håndtere indre og ydre pres, og når du får afkodet strategien, kan du overtage det virkningsfulde og finde det, der virker specielt for dig, så du kan modstå samme indre og ydre pres.
Det er særligt det, kurset her handler om.Yderligere datoer til dette kursus

København

Dato30/10/2017 til 31/10/2017

Tidsrum09:30 - 16:00

2 dage | 4.999 DKK

Tilmeld mig

Få Ledige pladser

København

Dato26/2/2018 til 27/2/2018

Tidsrum09:30 - 16:00

2 dage | 4.900 DKK

Tilmeld mig

Ledige pladser

Kontakt os