Lær at mestre konflikthåndtering


Når konflikter og smågnidninger ikke håndteres i tide, kan de vokse. Det koster negativ energi for både de involverede og deres omgivelser.

Konflikter kan – hvis de håndteres på en konstruktiv måde – bidrage til positiv forandring for dig og din arbejdsplads, eller komme til at fylde alt for meget.

Få et mere afslappet forhold til de gnidninger, der sker dagligt i en travl hverdag. De behøver ikke ødelægge både det gode humør og samarbejdet.

Indhold af konflikthåndteringskurset:

Kurset giver dig en grundlæggende viden om konflikters natur. Du får indblik i de psykologiske mekanismer forbundet med konflikter. Du får kommunikationsværktøjer til konfliktløsning og forståelse for menneskers uhensigtsmæssige adfærd. Du bliver trænet i at håndtere hverdagens uoverensstemmelser, og endelig bliver du introduceret til og trænet i, hvordan du siger det, der kan virke svært.

Arbejdsform

Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor cases sætter rammen for korte oplæg, refleksion og træning i praktisk konflikthåndtering.

Næste ledige afholdelser:

København

15/1/2018 til 16/1/2018

2 dage | 7.800 DKK

Tilmeld mig

Se alle datoer og kursussteder

Ledige pladserHvad handler konflikthåndtering om?

Kurset handler om, hvordan vi ser, forstår og indgår i konflikter.
Det handler om kommunikation og forandring, konfliktsyn, værdier og antagelser.
Hvordan konflikter opstår, og hvordan de bliver bygget op.
Det handler om menneskers reaktioner på provokationer og angreb, og hvordan du bliver opmærksom på dine egne og dine omgivelsers mønstre – hvordan du med tiden kan ændre dem, hvis du beslutter sig for det.
Det handler om kommunikation og brugen af konfliktoptrappende eller afspændende sprog.
Det handler om at opbygge et miljø, der kan rumme og håndtere konflikter.
Det handler om anerkendelse, dialog, samtaler, kritik, feedback, møder og om samarbejde.

Kurset giver en helhedsorienteret, struktureret og effektiv tilgang til konflikter, som tager udgangspunkt i anvendt psykologi.
Vi er forskellige og opfatter verden forskelligt. Derfor handler det ikke om at fortælle andre, hvordan de skal opføre sig i en konflikt. Det handler om – med udgangspunkt i forskningsresultater, der underbygger den anvendte psykologi – at få tilpasset løsningen til det enkelte menneske, så det både skaber mening, motivation og handlekraft.

Hvad er en konflikt?

Konflikter kan defineres på mange måder, og det centrale er: En konflikt er en uoverensstemmelse, der er blevet fastlåst og derfor skaber spændinger. Hvad er det? Hvad står der på spil, hvordan udspiller konflikten sig, og hvad gør den ved relationen mellem de stridende parter?

At møde og indgå i konflikter er både forbundet med fare på færde og nye muligheder.
I konflikter handler det om at kæmpe for det, der er vigtigt, og sker det på en konstruktiv måde, er det uden at skade modparten. Målet er at møde sin modpart i en direkte og ærlig kontakt og bruge konfliktens iboende energi til at finde nye vinkler til at løse problemet, så det indbyrdes forhold mellem parterne forbedres.

Moderne konfliktløsning har dybe rødder

I arbejdet med konflikter handler det om kommunikation, menneskelige relationer og om at finde holdbare løsninger på problemet.
Den måde man taler til hinanden på, er afgørende for at nå frem til en løsning på en uoverensstemmelse.
Sprog kan enten virke konfliktoptrappende eller konfliktnedtrappende.
Girafsprog er et eksempel på en metode til konfliktløsning udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg, der sætter fokus på sprog i forbindelse med konflikters op- og nedtrapning.
Girafsprog bygger på en ikke-voldelig kommunikation (IVK).
Princippet i girafsprog er, at man i en samtale bliver på egen banehalvdel og giver udtryk for sine egne behov, holder sig til sagen og lytter til modparten med empati.
Ulvesprog er girafsprogs modsætning. Når man taler ulvesprog, vurderer man og anklager den anden, hører det man vil høre og har svært ved at holde sig til sagen.

Neuropsykologi i konfliktsammenhænge

De fleste mennesker oplever et ubehag, når der er uenighed og konflikter i luften, og det er der en neurologisk forklaring på. Når vi oplever enighed, eller møder noget vi kender, er det trygt, rart og der er ro på bolden. Oplever vi til gengæld noget, vi ikke kender til eller som er en trussel mod det, vi selv mener og står for, giver det anledning til utryghed og ubehag. Vi reagerer instinktivt med kamp, flugt eller stagnation og bliver fanget i følelsernes vold. Det som hjælper os i denne sammenhæng er viden, værktøjer og træning, så vi bevarer overblikket og handler konstruktivt, når fremtidens uenigheder og konfliktsituationer opstår.

Erfaringer med konflikter på arbejdspladsen

På alle arbejdspladser opstår der smågnidninger og konflikter som en del af hverdagen.
Min erfaring som erhvervscoach er: På de arbejdspladser hvor man negligerer eller ignorerer konflikterne, er der langt større chance for konfliktoptrapning med bundet arbejdsenergi til følge. Til gengæld bruges arbejdsenergien på de reelle arbejdsopgaver på de arbejdspladser, der håndterer uenighed og konflikter og får skabt individuel-, gruppe- og organisatorisk læring..

Konfliktskyhed findes på alle arbejdspladser

Er lederen eksempelvis konfliktsky kan det gennemsyre virksomheden. Overbevisningen kunne være ”Det ville være lettere, hvis der ikke var uenighed og konflikter”. Til gengæld ville der ikke vise sig nye vinkler, ideer og læring.
Konfliktskyhed handler i bund og grund om manglende viden, opmærksomhed eller manglende redskaber til at håndtere uenigheden, inden den udvikler sig til drænende konflikter.

Naturlige reaktioner på kritik

De fleste mennesker bryder sig ikke om at blive udsat for kritik.
Når man bliver mødt med kritik, føler man sig angrebet. Det bedste forsvar er selv at angribe, så den mest almindelige reaktion på beskyldninger er at give igen.
Nogle viger dog tilbage og går i defensiv, når de møder kritik med skår i selvværdet til følge.
Når man kommunikerer ikke-voldeligt, lytter man til, hvad der bliver sagt og erfarer, hvilket behov der ligger til grund for udtalelsen.

Hvor har du indflydelse?

Den, der er mest fleksibel, har størst indflydelse.
Når det er sagt, handler det ikke om at være passiv, eftergivende eller flink.
Det handler heller ikke om, at vi aldrig mere skal opleve drama og aldrig mere blive vrede, bange eller ked af det.
Det handler om at forstå de spil, der er mellem mennesker og se nye vinkler på fastlåste situationer.
Kun dét man er bevidst om, kan man arbejde på at ændre.


Jeg har lært at gå ind i en konflikt med andre øjne. Dejligt at få det afdramatiseret.

Lotte, leder

Jeg har lært hvor forskelligt vi opfatter tingene og hvad spørgsmål kan gøre for at få vendt situationen, så konflikterne bliver håndteret inden de udvikler sig.

Rikke, projektleder

Jeg har lært hvorfor jeg er én af dem, der undgår konflikter og kan nu slappe meget mere af, fordi jeg ved hvad der sker, hvorfor det sker og hvad jeg helt præcis kan gøre.

Christina, kontorassistent


Yderligere datoer til dette kursus

København

Dato15/1/2018 til 16/1/2018

Tidsrum09:30 - 16:00

2 dage | 7.800 DKK

Tilmeld mig

Ledige pladser

København

Dato25/6/2018 til 26/6/2018

Tidsrum09:30 - 16:00

2 dage | 7.800 DKK

Tilmeld mig

Ledige pladser

Kontakt os