Kommunikation der skaber lederskab 1 – Motivation


Få koblet din lederstil med nyeste viden inden for motivation baseret på hjerne- og adfærdsforskning.
Få endnu bedre fat i dine medarbejders motivation, så du får mobiliseret endnu større potentiale,  flere ressourcer og mere drive.

Evnen til at motivere er en central ledelseskompetence

Medarbejderne har en masse ressourcer; de både kan og vil. Spørgsmålet er, om du som leder har nøglen til dine medarbejderes motivation og ved, hvordan du får mobiliseret kræfterne til glæde for medarbejderen, dig som leder og virksomheden?

Den moderne leder er dygtig til at kommunikere og samtale

På grund af en tiltagende individualisme i samfundet har medarbejderne fået så forskellige værdier, at det efterhånden er svært at lave nogle generelle undersøgelser af, hvad der motiverer den enkelte medarbejder.

Det er op til den enkelte leder og arbejdsplads at finde de motivationsfaktorer, som lige netop passer til deres medarbejdere. Samtale- og kommunikationsværktøjer er derfor helt centralt for den moderne leder, og netop det kurset i særlig grad lægger vægt på.

Næste ledige afholdelser:

København

5/2/2018 til 6/2/218

4 dage | 28.900 DKK

Tilmeld mig

Se alle datoer og kursussteder

Ledige pladserEr lederkurset noget for mig?

Er du leder, er dine evner til at motivere helt afgørende. Både når det handler om at motivere medarbejderne og når det handler om at  motivere dig selv.

Hvordan er kurset tilrettelagt?

Kurset er tilrettelagt som et split-kursus, hvor der bliver vekslet mellem korte teoretiske indlæg, øvelser, autentiske cases og træning. I løbet af dagene er der god mulighed for sparring og feedback. Imellem modulerne træner du praktisk motivation og modtager ledersparring.

Med innovative og effektive læringsmetoder indeholder kurset en stor del praktisk træning, hvor vi målrettet arbejder på at integrere motivations værktøjer til din personlige lederstil.

Hvad vil det sige at motivere som leder?

Det handler om indre motivation, det skaber værdi for virksomheden, ved at skabe og fastholde en målrettet adfærd, så medarbejderne præsterer optimalt i forhold til virksomhedens mål. Der er talrige definitioner og teorier om motivation, men det væsentlige er at udvælge det, der virker for de enkelte medarbejdere i de konkrete situationer på arbejdspladsen.

Kurset her har særligt fokus på det, der virker for dig som leder, i den konkrete situation her og nu, fremfor de gængse motivationsteorier, som de fleste ledere har stiftet bekendtskab med.

Maslow’s behovspyramide er slet ikke dækkende

Maslow’s behovspyramide hører til i motivationsteorien, men den er slet ikke dækkende og tilstrækkelig i dagligdagen.

Udvalgte kommunikations- og samtaleværktøjer er til gengæld det, der skal til for at afdække den enkelte medarbejders motivationsstruktur, aflæse situationen, tale direkte til medarbejderens følelser, fremhæve fremskridt, skabe en inspirerende kultur og motivere med andet end løn.

Hvor stammer ordet motivation fra?

Ordet motivation stammer fra det latinske ”movere”, som betyder at bevæge eller flytte. Den enkleste og ældste opfattelse af motivation er hedonisme, hvilket vil sige, at mennesket stræber efter at opnå lyst og undgå ulyst.Antagelsen opstod i antikken hos filosoffen Epikur og optræder i en eller anden variant hos mange tænkere sidenhen. Den  indgår som et element i adskillige moderne motivationsteorier – bl.a. den følelsesbetonede faktor, der i særlig grad bestemmer motivationens retning hen imod eller væk fra et objekt eller en situation.

Peter Lund Madsen tager udgangspunkt i hjerneforsker Poul McLeans model ”den treenige hjerne”, hvor krybdyrhjernen er der vi naturligt reagerer fra på baggrund af ”behag” eller ”ubehag”. Der er noget  vi  gerne vil opnå og noget  vi gerne vil undgå, som vores grundlæggende motivationsfaktor og drivkraft for overlevelse.

Hvad motiverer os, når det ikke er lønnen?

Forskningen fastslår, at motivation er bedre til at forudsige succes i arbejdslivet end intelligens, kompetencer eller løn.

Dan Pink, fortæller i bogen ”Drive: The surprising Truth About What Motivates Us” om, hvordan gentagne undersøgelser verden over viser, at når det drejer sig om komplekse opgaver, er man mere motiveret af behovet for selvbestemmelse, dygtighed og formål end økonomisk belønning.

Hvad kan få dig ud af sengen kl. 5 om morgenen – også når det regner?

Det du gjorde, som gav dig en behagelig følelse, er det, du naturligt har lyst til at gentage. Det du naturligt har lyst til at gentage, er din indre motivation til at opnå samme gode følelse.
Hukommelsen gemmer på oplevelser – også de oplevelser, der gav os behag.

Kan du eksempelvis lide at cykle, løbe eller ride en tur i skoven ved solopgang? Mærke hvordan du er til stede i kroppen og i nuet, høre fuglenes sang og se de forskellige smukke nuancer i landskabet? Når du higer efter samme oplevelse for at opleve samme behag, kombineres det med din selvopfattelse:

”Jeg løber eller cykler, fordi en succesfuld leder er i god form”

”Jeg rider, fordi jeg kan og har friheden til at vælge de ting i livet, der giver god energi” ”Når jeg er i god form og er glad, har jeg et større overskud og præsterer mere”.

”Jeg bestemmer selv, hvad jeg bruger min tid på”,

”Det er tilfredsstillende at blive bedre og bedre til at cykle, ride, løbe eller andet”

”Aktiviteten: Løb, ridning, cykling eller andet tjener et højere formål”

Samtaleværktøjer hjælper med at få kortlagt motivation

At vide hvordan forskellige medarbejdere opfatter, tænker, føler – som resultat af hvordan du som leder kommunikerer – giver dig flere fleksible handlemuligheder i situationer med dine medarbejdere, hvor det kombineret med håndgribelige kommunikationsværktøjer og solid træning skaber endnu bedre resultater.

De ord og sætninger vi udtrykker os med i dagligdagen er vigtige; samtidig rummer ord og kropssprog en dybere mening, der kan være sløret.
Når det er sådan, er det vigtigt, at du lærer hvordan medarbejdere og samarbejdsparter kommunikerer, så du kan møde dem, der hvor de er.

Det handler om at kommunikere på en måde, så dit budskab bliver forstået.

Det handler om at kommunikere fra samme sted, som der hvor medarbejderen befinder sig.

Det handler om at kommunikere på en måde, der frigiver kræfter til at få medarbejderen, lederen og virksomheden i mål.

Har du nøglen til dine medarbejderes motivation?

Som leder er det nyttigt at få nøglen til medarbejdernes motivation, så I sammen kan komme i mål.

Håndgribelige kommunikationsværktøjer kombineret med træning, træning og træning er det, der skal til. Det er gennem træningen, vi bliver gode til at anvende værktøjerne i praksis og det er  dybt  motiverende at opleve sig selv blive bedre og bedre til at mestre evnen til at motivere sig selv og andre.

Succesfulde ledere er dygtige til at kommunikere

Kommunikation er, som ledelse, en faglig disciplin.
Kommunikation er en færdighed, alle kan lære og i praksis blive dygtigere og dygtigere til at praktisere.

Den leder, der undgår de mest gængse kommunikationsfejl og er mest fleksibel i sin måde at kommunikere på, har størst indflydelse – på medarbejdere, kolleager og samarbejdspartnere. Den leder ved, hvor du gerne vil hen og får skabt lyst hos dine medarbejdere til at gå med dig og bidrage undervejs.Yderligere datoer til dette kursus

København

Dato5/2/2018 til 6/2/218

Tidsrum09:30 - 16:00

4 dage | 28.900 DKK

Tilmeld mig

Ledige pladser

København

Dato6/11/2017 til 7/11/2017

Tidsrum09:30 - 16:00

4 dage | 28.900 DKK

Tilmeld mig

Ikke flere pladser

Kontakt os