Grundlæggende kommunikation & coaching


Hvis du vil have mere succes på din arbejdsplads og i din karriere, afhænger din succes i høj grad af, hvor god du er til at kommunikere – uanset om du er medarbejder, leder, sælger eller andet. Det handler om at komme ud i verden med dine budskaber, projekter og andre mål.
Er du god til at kommunikere med effektive kommunikations- og coachingværktøjer, kan du også hjælpe dine medarbejdere og andre med at komme i mål.
Kurset her er 1. skridt på vejen til en certificeret coachuddannelse.

Er kursusforløbet noget for mig?

Faglig succes er knyttet til at mestre kommunikations- og samtaleværktøjer.

Uanset hvilken faglighed du har, er din evne til at kommunikere og udvikle gode relationer afgørende for din succes på arbejdspladsen.
Er du fx leder, jurist eller sagsbehandler indebærer dit arbejde, at du forstår andres budskab og får dit budskab ud i verden.
Alle kan mestre kommunikation, og det er netop det, kurset giver dig.

Hvad handler grundlæggende kommunikation & coaching om?

Dette uddannelsesforløb samler en række af de mest relevante kommunikations- og samtaleværktøjer, som udgør et solidt fundament for enhver, der ønsker at blive en stærk kommunikator.

Kurset handler om effektfuld kommunikation, så du får større succes med dine daglige samtaler, projekter og kommer i mål med det, du ønsker.
Du får viden, værktøjer og træning.
Du får arbejdet grundigt med emnerne, så din viden og færdigheder kommer ind i din hverdag og vaner.
Har du lyst til at coache eller blive professionel coach, er det med disse kommunikations- og coachingværktøjer du kan hjælpe andre med at komme videre og få succes med deres budskaber, projekter og mål.
Kurset er meritgivende, hvis du ønsker at tage en fuldt certificeret coachuddannelse.

Hvad består kursusforløbet af?

Kursusforløbet strækker sig over 3 måneder fordelt på 1 søndag og 8 aftener med undervisning og træning fra kl. 17 – 21 én gang om ugen.

På hvert modul bliver der defineret en motiverende opgave og træning tilpasset dig, så teori bliver omsat til praksis i din dagligdag.

Efter afslutning af alle lektioner vil du få tilbudt deltagelse i en gratis workshop for nye coaches.
Her får du mulighed for at prøve alle dine nye værktøjer i en række spændende scenarier

Næste ledige afholdelser:

København

4/3/2018

9 dage |

Tilmeld mig

Se alle datoer og kursussteder

Få Ledige pladserFå personlig succes ved at mestre kommunikations- og samtale værktøjer

Når du kommunikerer effektivt, er du i stand til at afkode, hvad der bliver sagt, og hvad der ikke bliver sagt.
Du får overblik over situationen. Når du har overblik, kender målet og ved, hvad der kan stoppe eller fremme processen, er der flere handlingsorienterede løsninger, der viser sig.
Løsninger der får dig i mål med dit budskab, dit projekt og det du ønsker at opnå på arbejdet og privat.

Hvordan får du mere succes som leder?

Som leder har du større succes, når du kommunikerer effektivt.
Når du forstår de bagvedliggende årsager til forskellig adfærd på godt og ondt, er der større mulighed for, at du kan få vendt situationen og få skabt et nyt fokus.
Når du ved, hvordan mennesker fungerer psykologisk, får du større succes med at koordinere, at bygge bro mellem forskellige mennesker, at motivere den enkelte medarbejder og teamet.
Den succes du skaber sammen med dine kollegaer og medarbejdere, får dine medarbejdere, dig selv og virksomheden videre.

Mestring af den succesfulde samtale

Nogle samtaler går godt, og andre går mindre godt; og det er der en god forklaring på.
Det handler om at kende opskriften på den succesfulde samtale, så vi kan gentage succesen.
Når du kender opskriften, kan du gennemskue, hvorfor samtalen går godt eller er på vej i en retning, som du ikke ønsker, og du kan ændre retningen på samtalen.
Der er nogle helt klare elementer, der indgår i en succesfuld samtale, og det er din evne til at gennemskue samtalen, etablere kontakt og tillid og dermed sætte retningen for den fælles samtale, der medfører succes for alle parter.

Hvad sker der egentlig i samtalen?

Se ind under overfladen hos din samtalepartner, og bliv bedre til at gennemskue, hvad der foregår i situationen via dine samtale- og coachingværktøjer.
Det giver mere overblik, ro og en mulighed for at kommunikere mere effektivt, når du ved, hvad der egentlig foregår i samtalen.
Ved at inddrage de individuelle mål, refleksioner og løsninger, som du får frem hos fokuspersonen, bliver samtalen mere personlig.

Hvad tilfører samtale- og coachingværktøjer til den daglige kommunikation?

I den daglige kommunikation kan du, ved at tilføre coachingværktøjer til samtalen og dit arbejde, blive mere nærværende og autentisk.
Du kan også hjælpe fokuspersonen, og dig selv med at komme videre med deres og dine udfordringer, her og nu, i den konkrete situation.
Når du får stillet nogle skarpe effektfulde spørgsmål, kommer der løsninger og perspektiver på banen, og der kommer nye muligheder frem, der bringer dig videre i samarbejdet.

Hvordan bliver du opfattet af dine kolleger?

Vi kommunikerer, sender signaler og budskaber til hinanden.
Det interessante er, hvordan din kommunikation bliver opfattet af andre – eksempelvis din chef, dine kunder og dine medarbejdere?
Vi kommunikerer med ord, tone og kropssprog og bruger vores opfattelse til at afstemme kommunikationen og etablere en troværdig og tillidsvækkende relation.
Jo mere viden og træning du får i at bruge dit sprog og din opfattelsesevne, når du kommunikerer, desto bedre bliver du i stand til at målrette dit budskab og få spurgt ind til det underliggende budskab hos din samtalepartner.

Troværdighed

At være troværdig og tillidsvækkende er en grundlæggende forudsætning for at komme igennem med dit budskab.
Ofte bliver dine gode intentioner og ærlige motiver misforstået eller kommer uklart frem pga. inkongruens i din måde at kommunikere.
Vores kommunikative evner er en naturlig del af, hvor vellidt og troværdig du fremstår både personligt og fagligt.

Hvordan opstår misforståelser?

Når vi kommunikerer med kolleger, er der stort set altid gode intentioner på begge sider. Gnidninger opstår derfor ofte på baggrund af misforståelser; det gælder både på skrift og i tale. Årsagen er ganske simpel: Vi er forskellige som mennesker, og vi opfatter derfor det, vi oplever forskelligt.
Et grundvilkår, der er nyttigt at tage udgangspunkt i, når vi kommunikerer og har samtaler.
Det nemmeste er faktisk at misforstå en samtalepartner, misforstå hans eller hendes budskaber og handlinger, blive sur, skuffet og ked af det.
Årsagen er: Vi er, som vi er og tolker situationen ud fra vores personlighed, erfaringer, konklusioner, værdier og sansebetoning.
Alle handlinger er som udgangspunkt neutrale, indtil vi som mennesker tillægger det betydning. Det interessante er, hvilken betydning du tillægger det, der bliver sagt eller gjort, som i sidste ende har noget med dig at gøre?

Hvad gør vi når vi tænker meget forskelligt?

Vi mennesker tænker meget forskelligt. Med enkle øvelser lærer du her på kurset at blive mere fleksibel i din kommunikation. Bl.a. lærer du at tilpasse din måde at tale på til den, du taler med eller coacher.

Hvordan skaber man dynamik i en fastlåst situation?

Når en situation er fastlåst, er det nyttigt via professionelle spørgeteknikker at præsentere det fastlåste i et nyt lys. Det kræver kompetence, overblik og timing – noget alle kan lære.
Når det sker, giver det flow i samtalen og fornyet energi.

Mestring af kommunikation

Med mere avancerede kommunikationsværktøjer kan du også orientere dig i fokuspersonens indre og ydre verden.
I store dele af dagligdagens kommunikationen på arbejdspladsen, er folk ikke helt klar over, hvorfor de siger og reagerer, som de gør.
Heldigvis findes der gode håndgribelige professionelle værktøjer til at forstå disse reaktionsmønstre.
Med disse værktøjer kan du undgå mange misforståelser og konflikter – og du kan få dit budskab igennem klart og tydeligt, så du brænder endnu mere igennem. Alle kan lære at mestre kommunikation på et højere plan og på et professionelt grundlag.Yderligere datoer til dette kursus

København

Dato4/3/2018

Tidsrum09.30 - 16:00

9 dage |

Tilmeld mig

Få Ledige pladser

Kontakt os