Assertionstræning – Lær assertiv kommunikation


Har du svært ved at få tingene sagt i tilspidsede situationer?
Får du nogle gange meldt ud på en aggressiv måde?
Er du god til at modtage og give konstruktiv feedback?

Assertionstræning gør dig bedre til at kommunikere ligeværdigt, direkte og præcist.
Når du træner din evne til at kommunikere assertivt, lærer du at sige til og fra på en afvæbnende måde, der forebygger gnidninger og stress på arbejdspladsen, og du lærer at forstå andre, selvom de måske udtrykker sig hårdt eller upræcist.
Du får mere kvalitet i din samtale med andre og lærer at udtrykke dig, så dine kolleger ikke misforstår.

Med assertionstræning styrkes dit selvværd og din selvtillid, fordi du får håndgribelige værktøjer og udvikler din personlige kommunikation, så du får lettere ved melde åbent ud overfor en kollega eller chef.

Hvad får jeg ud af assertionstræning?

Assertionstræning er praktisk funderet træning for dig, der ønsker effektiv opkvalificering indenfor samarbejde og kommunikation.
Du får større forståelse for, hvorfor samtalen med din chef eller dine kolleger undertiden udvikler sig uhensigtsmæssigt og efterlader dig med følelsen af at have ”overreageret”, udtrykt dig uklart eller ikke at have fået sagt fra.

Du øver dig i at italesætte det, du oplever, som eventuelt forekommer svært, og forbedrer dine evner til at kommunikere direkte med respekt i en ligeværdig og konfliktforebyggende tone.

Med udgangspunkt i virkelighedsnære cases udvikler du din personlige kommunikation og lærer, hvordan du velovervejet og med enkle værktøjer håndterer såvel overlegen som ydmyg adfærd på arbejdspladsen med overskud og større selvtillid.

Næste ledige afholdelser:

København

22/1/2018 til 22/1/2018

2 dage | 12.200 DKK

Tilmeld mig

Se alle datoer og kursussteder

Ledige pladserHvordan er kurset tilrettelagt?

Kurset veksler mellem korte teoretiske indlæg, øvelser, autentiske cases og træning.
Der er gennem hele kurset god mulighed for sparring og feedback, der skaber læring.

Med innovative og effektive læringsmetoder indeholder kurset en stor del praktisk træning, hvor vi målrettet arbejder på at integrere de assertive værktøjer i din personlige kommunikation.

Er assertionstræning noget for mig?

Kurset er for medarbejdere, som ønsker hands-on erfaring og værktøjer, der kan være med til at udvikle en personlig stil, så du kan kommunikere direkte og forebygge at misforståelser og konflikter opstår.

Med assertionstræning opnår du større gennemslagskraft og klarhed, som er med til at sikre en mere direkte tale, åben, ærlig og ligeværdig kommunikation med gensidig respekt.

Hvad vil det sige at være assertiv?

At være assertiv betyder at kunne handle i overensstemmelse med egne interesser, fastholde og give udtryk for egne ønsker samtidig med, at andres interesser og ønsker respekteres.

Assertionsteorien bygger på en forståelse af, at vi i hverdagen indgår i en række formelle og uformelle relationer og gennem det, vi siger og gør, både påvirkes af og påvirker de mennesker, vi møder og arbejder sammen med.

Hvad er assertionstræning?

Grundlæggende har assertionstræningen sit teoretiske udgangspunkt i indlærings- og adfærdspsykologien, hvor der arbejdes med den konkrete adfærd – en træningsform, hvor vi fokuserer på adfærd og reaktionsmønstre i forskellige situationer.

Assertionsbegrebet opstår i 70’erne, hvor bl.a. psykologen Manual J. Smith introducerede begrebet.

Assertionstræningen lærer os at samarbejde mere effektivt omkring de konflikter, vi møder i alle menneskelige relationer og forholder sig gennem øvelser og samtale til den enkelte persons udfordringer i kontakten med fx kolleger, samarbejdspartnere og ledere på jobbet.

Assertionstræning er et praktisk psykologisk værktøj, hvor du aktivt arbejder med dig selv for at forbedre din personlige kommunikation og evne til at samarbejde.

Assertionstræningens adfærdsmønstre

Indenfor assertionstræning opererer man med 3 adfærdsmønstre.

  • aggressive/overlegne adfærd
  • submissive/ydmyge adfærd
  • assertive adfærd, som ligger midt mellem de øvrige.

Den aggressive/overlegne og den submissive/ydmyge er placeret i hver sin ende af spektret, og de er begge adfærdsformer, vi naturligt falder tilbage på under pres.
Den assertive adfærd er at betragte som den gyldne middelvej.

Gennem assertionstræningen træner du din evne til at lytte og udtrykke dig mere klart og direkte. Øvelserne giver dig overblik i de situationer, hvor du erfaringsmæssigt har svært ved at melde klart og åbent ud og lærer dig nye, stabile måder at udtrykke dig på.

Når du kommunikerer assertivt, opnår du større kendskab til dine reaktionsmønstre og er dermed i stand til styre dig selv. Du ved med andre med andre ord, hvad der er hensigtsmæssigt at sige i bestemte situationer på arbejdspladsen og andre steder.

Det er naturligt at falde tilbage i gamle mønstre og adfærd. Assertionstræningen er netop det værktøj, der er med til at bevare overblikket og holde os skarpe. Når vi kender alternativer til den vane, vi har, er det nemmere at skifte over til en mere hensigtsmæssig adfærd.

Asymmetriske magtrelationer forekommer på alle arbejdspladser

Asymmetriske magtrelationer er en del af arbejdslivet og kommer til udtryk mange steder fx i form af lønniveau, uddannelsesniveau, anciennitet eller den helt klassiske medarbejder/leder.

Assertionstræningen er nyttig for dig, som under de omstændigheder ønsker at øve dig i, hvordan du får sagt det, du gerne vil sige, til en der har en højere status – uden at diskvalificere mig selv.

3 virkelighedsnære situationer, fra din hverdag, som du måske kender?

Herunder optræder tre virkelighedsnære eksempler på hvordan du, med assertionstræning og assertiv kommunikation, bliver bedre til at håndtere følgende scenarier på en ligeværdig og konfliktforebyggende måde.

Angsten for det usagte opstår typisk, når du ikke ved, hvad du skal sige og ikke kender konsekvensen af at vide, hvordan modparten i en samtale reagerer, når du udtrykker dig.

Konsekvensen er, at du undlader at tage samtalen – du føler ganske enkelt, at det er for farligt.
Men via træningen får man en oplevelse af, at det vi troede var farligt, viser sig at være både lærerigt og konstruktivt.

# 1 Mødet med din chef

Du har bedt om fem minutter med din chef, da du har brug for hjælp til at prioritere dine opgaver. Men hvad nu, hvis hun synes jeg er for langsom, dårlig eller dum til at klare opgaven? – Eller jobbet i det hele taget?

Med assertionstræning får du en række værktøjer til, hvordan du får åbnet netop sådan en samtale og skabt et godt miljø, så du kan få sagt det, du vil på en respektfuld og ligeværdig måde. Med dine egne ord og på en assertiv måde uden aggressivitet eller handlingslammende ydmyghed. Du trænger klart igennem med dit budskab, og kan nu i en åben dialog få lagt en plan for, hvordan du får flyttet om på nogle opgaver, så du arbejder mere effektivt med større glæde og motivation.

# 2 Sige fra overfor en kollega

Du og en kollega er på samme projekt,  og du har lovet at levere en præstation om to dage. Men du kan ikke få tingene til at hænge sammen, og du må sige lige ud til din kollega, at du ikke når at færdiggøre præsentationen.
Du er uden tvivl presset og føler måske skyld, fordi du ikke kan levere tidligere.

Med assertionstræningen bliver du klar over din adfærd i situation og får ideer til, hvordan du kan tage den samtale eller konflikt.
Du har overblikket og kommunikerer åbent og ærligt, at du ikke kan levere om to dage, selvom det ville være det bedste. Du siger samtidig, at du meget gerne vil løse opgaven og kan have den klar i næste uge – hvordan virker det for dig?

# 3 Melde åbent ud

Der er en kæmpe ekstra opgave under opsejling og chefen har spurgt, om vi kan arbejde over de næste par dage.
Jeg skal ikke noget andet, men jeg har bare ikke lyst til at arbejde over – hvordan får jeg sagt det?

Assertionstræningen lærer dig at være tro mod dig selv og dine grænser. Du lærer, at det er ok at sige nej, og at du ikke behøver nogen god grund. Udfordringen for dig her er at få meldt åbent ud.
Men det tør du ikke, da du er konfliktsky (som de fleste danskere) Du er bange for, at et nej vil optrappe konflikten, så du undlader at sige fra.
Du tager overarbejdet, men du er skuffet over dig selv og frustreret over situationen, hvor du ikke fik meldt åbent ud.
Du lader din frustration komme til udtryk ved at tale negativt om chefen. Din negative adfærd påvirker stemningen negativt, og selvom du undlod at melde åbent ud og tage konflikten, er stemningen dårlig.Yderligere datoer til dette kursus

København

Dato22/1/2018 til 22/1/2018

Tidsrum09:30 - 16:00

2 dage | 12.200 DKK

Tilmeld mig

Ledige pladser

København

Dato27/6/2018 til 28/6/2018

Tidsrum09:30 - 16:00

2 dage | 12.200 DKK

Tilmeld mig

Ledige pladser

Kontakt os